Persoonlijk Leiderschap Coaching op gebied van zelfsturing, proactiviteit, creativiteit, communiceren en presenteren

Wie het 'gehad heeft' op zijn werk, hoeft niet door stress op zoek naar een nieuwe functie. Zorg dat je weer zin krijgt in je werk!

We gaan je tegenzin onder een vergrootglas leggen en als voertuig gebruiken om je persoonlijk leiderschap aan te scherpen. Onder het motto “wees je eigen leider“, kunnen dagelijkse hobbels uit de weg geruimd worden. 

Je kijgt inzicht in je eigen gedrag en onderscheidt wat te maken heeft met je team, jezelf of de organisatie. Ben je een stresskip of een rampdenker? Wil je de zaak beheersen of beheren?

Resultaat

1. Je leert op je innerlijke kompas te vertrouwen en durft bewuste keuzes te maken.
2. Je leert “ja en”  te zeggen in plaats van “ja maar”.
3. Je hebt het lef om te falen.
4. Je durft leiding te nemen, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
5. Je vergroot het bereik van je invloed met een proactieve houding.
6. Je richt je creatieve energie op wat je wilt bereiken in je werk.

Werkwijze

Het kennismakingsgesprek (de intake) is gratis en verplicht tot niets. Als we jouw vraag helder hebben, dan kom ik met een plan van aanpak, waarin jij oplossingsgericht te werk gaat. Ik daag je hierbij uit om je innerlijke theater van gedrag te onderzoeken. Je leert te kijken naar je eigen verhaal. Je leert onderscheid maken tussen feiten, interpretaties en oordelen; wat jij wilt staat centraal. In de sessie is er gelegenheid om direct met nieuw gedrag te oefenen dat je morgen kunt toepassen. Ik prikkel je op speelse wijze, geef je opdrachten mee en ik verleid je contact te houden met je verlangens.

Praktische informatie

Doelgroep:

Professionals, die leiders of informele leiders zijn of willen zijn.

Opbouw training:

  • Intake, indien van toepassing met de direct leidinggevende
  • 5 of 10 sessies 1x per 2 à 3 weken
  • Huiswerkopdrachten

Informatie voor werkgevers

Wilt U professionals boeien en binden dan hebben ze ondersteuning nodig om niet te verzinken in de emotiepap van een stroeve samenwerking in teams of reorganisaties. Dit is de beste manier om frustraties, arbeidsconflicten en langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Alternatieven:

Voor mensen die met mensen werken is de helikopterview/ Supervisie  een alternatief

Follow-upmogelijkheden:

  • Strippenkaart
  • Communicatiefit met de Oefencoach
  • Onderhoudscontract om de professional scherp te houden via f2f gesprekken, E-mail, telefoon, skype